Gemeente Veere

Sociaal jaarverslag 2021

Welkom bij het sociaal jaarverslag 2021! Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Trots op Veere’. Het is namelijk heel mooi om te zien dat er zo velen trots op de gemeente Veere zijn. In de video’s hieronder komen daarom een aantal betrokkenen aan het woord en delen we informatie over projecten en werkzaamheden. Veel plezier!

Voorzitter Gemeenteraad

Wat is de rol van de voorzitter van de gemeenteraad? En hoe is de overgang van fysiek vergaderen naar digitaal vergaderen gegaan? In deze video vertellen we u hier meer over.

Openbare Ruimte

In 2021, op Wereld Toilet Dag, werd gemeente Veere verkozen tot de toiletvriendelijkste gemeente van Zeeland. Afdeling Openbare Ruimte zorgt ervoor dat deze accommodaties goed worden onderhouden.

Maatschappelijke Ontwikkeling

Pumptrackbaan

Het initiatief voor de pumptrackbaan is genomen door de Stadsraad Domburg. In 2015 voerden we samen de eerste gesprekken hierover. Om dit project te laten slagen zijn er heel veel partijen bij elkaar gebracht. We zijn blij met het resultaat; zowel jong als oud, inwoner en toerist kunnen elkaar hier ontmoeten en samen bewegen.

Subsidies

Subsidies zijn een heel belangrijk onderdeel voor ons als gemeente om de doelen te kunnen behalen. Met hulp van organisaties en verenigingen, worden er activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur en leefbaarheid gerealiseerd voor onze inwoners. 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Het afgelopen jaar hebben we diverse stappen gezet om de investeringen in maatschappelijk vastgoed uit te gaan voeren. In Aagtekerke komt bijvoorbeeld een nieuwe multifunctionele accommodatie met hierin het dorpshuis, de gymzaal en een kleinschalige gezondheidsfunctie. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen.

Bedrijfsvoering

Digitale Media

Cluster Digitale Media is onder andere verantwoordelijk voor het beheren van de website www.veere.nl, het intranet, de social media kanalen en een deel van de webcare.

Jaarcijfers 2021

We zijn graag een open en transparante gemeente. in deze video vindt u de jaarcijfers van 2021.

Dienstverlening

Om de inwoners op de hoogte te houden van de werkzaamheden binnen de afdeling Toezicht en Handhaving, hebben zij in 2021 een Instagram pagina opgezet.

Jaaroverzicht 2021

Als gemeente hebben we weer een hoop projecten gerealiseerd in een jaar tijd! In deze video nemen we u mee door het jaar om een aantal van onze werkzaamheden en projecten te laten zien.

Meer informatie of een vraag?

Kijk op de website van gemeente Veere en neem contact met ons op.