Gemeente Veere

Sociaal jaarverslag 2020

Welkom bij het sociaal jaarverslag van de gemeente Veere. Het afgelopen jaar is er weer veel werk uitgevoerd. We hebben ons beziggehouden met veel verschillende onderwerpen. In de vijf video’s op deze pagina delen wij een aantal van deze onderwerpen met u. Het thema ‘samenwerken’ staat hierin centraal. Veel kijkplezier!

Corona

Het coronavirus speelde een grote rol in 2020. Gemeente Veere heeft aanpassingen gedaan om inwoners en anderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Denk aan nieuwe regelgeving, digitale afspraken en corona-coaches.

Jaaroverzicht

Wat gebeurt er veel in een jaar! In deze video ziet u een overzicht van grote en kleine projecten in onze gemeente. Het gaat bijvoorbeeld over onze wegwerkzaamheden, restauraties en verbeteringen voor de leefbaarheid.

Omgevingsvisie

Veerse leefomgeving van de toekomst

In 2020 zijn we gestart met de Omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een visie voor de toekomst van de Veerse leefomgeving.

Fitte gemeentelijke organisatie voor de toekomst

Door de nieuwe Omgevingswet zijn er ook in de organisatie aanpassingen nodig. Met het studietraject ‘Fit for the future’ bereiden we de organisatie voor op het gebied van inhoud, netwerk en vaardigheden. 

E-depot

Wij zijn verplicht documenten digitaal op te slaan. Zo zijn deze ook in de toekomst te bekijken. We werken hiervoor samen met het Zeeuws Archief. Zij heeft hiervoor een e-Depot.

Jaarcijfers 2020

We zijn graag een open en transparante gemeente. In deze video vindt u de jaarcijfers van 2020.

Meer informatie of een vraag?

Kijk op de website van gemeente Veere en neem contact met ons op.